Izostanek otroka

V primeru, da vaš otrok izostane v vrtcu/šoli na dan fotografiranja vam vrnemo kupnino. Na naš elektronski naslov nam pošljite zahtevo in vaš transakcijski račun.